TSA Midtjyllands virke og formål
Hvad gør vi i TSA Midtjylland?

Formålet med TSA Midtjyllands er gennem fodboldtræning at undervise børn og voksne i de videnskabelige principper bag livslang læring, mestring og udvikling af ekspertise. 

 

GRIT (Angela Duckworth)

Angela Duckworth beskriver, hvordan indsats, passion og vedholdenhed over længere tid er mere afgørende end talent for, om man opnår, det man ønsker.


I TSA Midtjylland lærer spillerne om vedholdenhed gennem vores teknikmærke.

 

Deliberate Practice (Anders Ericsson)

Anders Ericsson har udarbejdet den måske mest anerkendte teori angående udvikling af ekspertise. Teorien om deliberate practice indebærer, at bevidst, målrettet træning af udvalgte færdigheder kan accelerere læring, når man samtidigt modtager feedback.


I TSA Midtjylland lærer spillerne om bevidst målrettet træning gennem vores teknikmærke.

 

Self-Determination Theory (Eward Deci & Richard Ryan)

Udviklingen af motivation for mennesker kan ske gennem både ekstrinsiske (ydre) og intrinsiske (indre) mekanismer. Lidt forsimplet kan man sige, at indre motivation udvikles, hvis man oplever en fornemmelse af autonomi, kompetence og relaterethed.


I TSA Midtjylland arbejder vi derfor for, at fodboldspillere har autonomi over deres egen fodboldudvikling.

 

Adam Rygaard Poulsen

Talentchef i TSA Midtjylland

cand.psych